Ekobygdsföreningen

Ekobygdsföreningens syfte är att samarbeta för ett mer hållbart liv på landsbygden som främjar en växande gemenskap och bygdkänsla.

Nyckelord för föreningen är hållbarhet, samskapande, gemenskap, ekologiskt, levande landsbygd, småbruk.

Vision

Vad vi gör


Vi skapar gemenskap och samarbete om ett hållbart liv på landsbygden

Vi odlar ekologiska grönsaker tillsammans och lär oss om olika metoder

Vi vill skapa resurser för framtida generationer

Läs känna oss närmare

Ekobygdsföreningen i siffror


57

hushåll

1

Förening

Varför ekobygdsförening?

Ekologisk hushållning innebär att vi samarbetar med naturen och härigenom skapar naturresurser och biologisk mångfald. Ekobygdsföreningen är till för att underlätta, stötte och inspirera till detta samarbete samt för att främja gemenskap i en levande landsbygd.

  • Socialt
  • Etiskt
  • Hållbart